Praktijk keurmerk in de pocket!

Vorige week zijn auditors van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten op onze praktijk geweest om deze te beoordelen.

Wij werken elke dag hard om de kwaliteit op alle aspecten van onze praktijk te handhaven en zo nodig te verbeteren, daarom zijn wij dankbaar dat dit nu beloond is met dit praktijkkeurmerk.

Het doel van dit keurmerk is de praktijk inzicht te geven in het functioneren op verschillende domeinen en hoe deze kwaliteit te borgen, waar nodig te verbeteren. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.