Samenwerkingsverbanden

PoZoB

Zorggroep PoZoB richt zich actief op het verbeteren van de eerstelijns zorg voor mensen met een chronische, psychische of ouderdomsaandoening. Samen met huisartsen, zorgverleners en zorgverzekeraars ontwikkelen en implementeren ze vernieuwende ketenzorg. Zorg met persoonlijke aandacht voor de patiënt. Zorg op basis van een compleet, goed afgestemd en persoonsgericht behandelplan. Kortom, zorg waarbij de patiënt centraal staat!

Vanaf 1 januari 2007 werkt een groot aantal bij PoZoB aangesloten huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten en podotherapeuten volgens de vaste richtlijnen en protocollen van de keten DBC Diabetes Mellitus.

Hoe werkt het voor u als patiënt?

Aanvullende diagnostiek zoals de voetscreening wordt jaarlijks gedaan door het diagnostisch centrum (DVU). Na afloop wordt de uitslag met u besproken door de praktijkondersteuner. Bij geen bijzonderheden ontvangt u jaarlijks een nieuwe oproep van de Diabetesdienst. In de volgende gevallen kan er een advies voor doorverwijzing naar een podotherapeut gegeven worden:

 • Bij een stoornis in het gevoel, pijn of tintelingen in de voeten en/of benen.
 • Bij vermoeden op vaatlijden bij diabetes.
 • Bij aanwezigheid van standsafwijkingen en/of drukplekken.
 • Voor voetverzorging bij hoog risicovoeten.
 • Voor educatie over voetverzorging bij diabetes, en zo nodig schoenadvies.

Indien bij uw jaarlijkse voetscreening blijkt dat er een verhoogd risico aanwezig is op complicaties, zal regelmatige screening door de behandelend podotherapeut worden voortgezet, en vervalt de screening door het diagnostisch centrum (DVU). Reden hiervoor is dat er op deze manier een tijdige en adequate behandeling gestart kan worden door de podotherapeut.

Als podotherapeut zullen wij aanvullende onderzoeken en, indien nodig, eventuele behandelingen in overleg met u starten om de kans op vervelende complicaties zo klein mogelijk te houden.


Fysiotherapie Meras

Podotherapie Eersel werkt regelmatig samen met Meras Fysiotherapie welke gevestigd is in het Gezondheidscentrum Dolium. Samen met Gijsbert Jansen ben ik gaan kijken naar de logistiek rondom de patiënt met hielklachten. We hebben beiden vanuit onze eigen expertise gemerkt dat er binnen deze patiëntengroep eigenlijk sprake is van twee groepen die op voorhand niet goed  te onderscheiden zijn.

Naar onze mening is er bij een behoorlijk grote groep patiënten geen probleem met de fascia plantaris (peesplaat onder de voet) maar blijkt er sprake te zijn van een atrofisch en instabiel capiton (vetpad) onder de hiel. Hierdoor is de natuurlijke demping van deze structuur onvoldoende en ontstaat er overmatige druk op het hielbeen en de peesplaat.

In samenwerking met Gijsbert wordt er in veel gevallen per patiënt bekeken wat de beste behandel methode voor de hielklachten is.

Uiteraard wordt, indien gewenst, ook bij andere klachten de samenwerking met Meras Fysiotherapie opgezocht.


Kinderteam Gezondheidscentrum Dolium

Als Podotherapeut maak ik deel uit van het Kinderteam Dolium. Dit is een multidisciplinair samenwerkingsverband binnen het gezondheidscentrum van diverse zorgprofessionals werkzaam met kinderen. Het Kinderteam biedt multidisciplinair onderzoek en behandeling aan kinderen en hun omgeving. Kinderen worden multidisciplinair besproken om zo de best afgestemde behandeling te kunnen bieden.
Binnen het Kinderteam zijn o.a. actief:

        • Johan van der Aalst – Kinder Fysiotherapie
        • Marly Vosters – Kinder Ergotherapie
        • Sandra Faasen – Podotherapie
        • Breinz – Psychologenpraktijk voor Kind en Jeugd
        • Toos Lavrijsen – Oefentherapie Cesar en Haptonomie
        • Ellen Winters – Diëtiste
        • Groepspraktijk Lemmen – Logopedie